Lektion : Mössens julafton

(Färre än 5 omdömen)
emma viberg
16 december 2021
Idrott & Hälsa
Grundskola år 2-3
Tävling

Beskrivning

Jättepopulärt bland mina elever! 

Mål: ta så många poäng som möjligt. 

Dela upp eleverna i 3-4 lag, allt beror på hur många ni är. 

Låt eleverna ställa sig på led med den första i ledet stående i en rockring.

Eleven som står längst fram ska stoppa ett hopprep i byxlinningen innan leken startar. 

Längst bort i salen ligger det en massa "ost" som mössen ska roffa åt sig. (ärtpåsar, bollar etc).

När leken startar ska första eleven i varje lag springa och hämta ostarna. 

MEN de måste se upp för de andra som är ute och springer eftersom de kan stampa på ens svans och då är man ute. 

Blir man av med svansen tar man den och går tillbaka till sitt lag, ger den till den som kommer efter i ledet, och då är det dens tur. 
Man får inte kliva på andras svansar om man själv inte har en svans 

Bär man på en ost och förlorar svansen, så lämnar man osten där man förlorade svansen. 

När alla ostar är knyckta så räknar man ihop poängen. Flest poäng vinner. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.