Lektion : Lucia (med möjlighet att diskutera mänskliga rättigheter)

(Färre än 5 omdömen)
Valentina Cedernil
13 december 2021
Religion, SFI, SVA, Svenska spec.
Grundskola år 6-9
Samtal/diskussioner

Beskrivning

Hej,

Här är en text om Lucia både med och utan bildstöd, samt QR och ordlista. Orden kan vara användbara för att kunna beskriva egna erfarenheter eller diskutera mänskliga rättigheter.

Jag bifogar även samtalsfrågor till ett språkcafé som är baserat på texten om Lucia, samt mänskliga rättigheter. På sista sidan kan man diskutera vilka rättigheter Lucia kämpade för och vilka 4 man själv tycker är viktigast.

Har kunnat använda det här materialet för SFI-elever utan studiebakgrund och även högutbildade. Lucias berättelse skedde på 300-talet. Ändå är människorättsperspektivet mycket relevant för oss idag.

Allt gott,

Valentina

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.