Lektion : Frågeord

(Färre än 5 omdömen)
Armida Nyberg
30 november 2021
SFI
Grundskola år 1-3
Arbetsuppgift

Beskrivning

Frågeord. Dessa frågeord kan plastas in och tilldelas eleverna för att träna på frågeord att fråga, tala och svara.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.