Lektion : Jag och min hälsa - stationsundervisning

(Färre än 5 omdömen)
Elsa Eklund
16 november
SO
Grundskola år 1-3
Övrigt

Beskrivning

Har använt lektionen som en avslutning för temahelheten "Jag och min hälsa", i årskurs 2 i språkbadsklass. 

Eleverna delas in i fem grupper, en grupp per station. Eleverna roterar då läraren säger (ca. 8 minuter, beroende på hur lång lektion man har). Jag hade även ett korsord som eleverna kunde jobba med ifall eleverna blev färdiga före de fick byta station. 

Station 1- Arbetsblad med kroppsdelar

Station 2 - Alias med matord

Station 3 - Memory - kombinera bild med begrepp

Station 4 - Hygien

Station 5 - Alias med psykisk och fysiks hälsa

Jag använde vanliga Alias Junior kort, men från folkhälsans materialbank hittas bra bild kort som går att användas. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.