Lektion : Kolets kretslopp

(Färre än 5 omdömen)
Jakob Spik
15 november 2021
Biologi, Kemi
Grundskola år 4-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

I denna uppgift får eleverna berätta vad som händer i de olika stegen i kolets kretslopp. Korta-, respektive långa kretsloppet är delade med en gråstreckad linje för att tydliggöra att kolets kretslopp har två delar.

På baksidan av pappret får eleverna svara på två frågor om vad som händer med miljön när vi människor släpper ut mer koldioxid i luften, samt ge förslag på vad vi kan göra annorlunda för att inte släppa ut koldioxid i luften.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.