Lektion : Kroppsdelsbingo

(Färre än 5 omdömen)
Elsa Eklund
15 november 2021
Biologi
Grundskola år F-3
Övrigt

Beskrivning

Alla elever får en bingolapp (det finns fyra olika så att alla elever inte får bingo samtidigt). Läraren läser upp påståenden om de olika kroppsdelarna. Om eleven har en bild på den kroppsdel som stämmer överens med lärarens beskrivning får eleven kryssa över bilden. Då eleven fått fyra i rad får den ropa BINGO. Läraren kan fortsätta med påståenderna så länge bilderna räcker. 

Eleverna tränas i att koppla ihop bergepp med bild samt utvecklas i hörförståelse. Har använts i en språkbadsklass med årskurs 2. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.