Lektion : ”Ord om migration” – här förklaras de vanligaste begreppen

29 september 2021
Geografi, Samhällskunskap, SO, Svenska
Grundskola år 6-9
Arbetsmaterial

Beskrivning

Migration är en ofta aktuell fråga i politiska diskussioner, i media och i samhället i stort. Flera begrepp inom ämnet kommer från lagstiftningen och till exempel internationella konventioner som Sverige anslutit sig till eller från EU-rätten. Ibland kan det vara svårt att veta vad de olika begreppen och uttrycken innebär. Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? Och vad är ett uppehållstillstånd och vem är tredjelandsmedborgare? Foldern ”Ord om migration” försöker på ett läsarvänligt sätt förklara dessa och andra viktiga begrepp inom asyl och migration.

Den kan användas som en ordlista eller till exempel som utgångspunkt för diskussioner, samtal och uppgifter om ämnet migration som helhet.

Foldern är framtagen av Europeiska Migrationsnätverket (EMN) och baserad på EMN:s ordlista om asyl och migration (EMN Glossary). I ordlistan finns drygt 500 termer översatta till de flesta EU-språk. EMN Glossary finns på nätet och som app. Du hittar den här.

Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk som finansieras av Europeiska kommissionen. Nätverket har i uppdrag att förse Europeiska unionens institutioner, samt myndigheter och regeringar i EU:s medlemsstater, med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor i syfte att stödja policyutvecklingen på området. Informationen som EMN tillhandahåller riktar sig också till allmänheten. Under 2008 inrättades EMN som en permanent expertgrupp. EMN består av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsländer (ej Danmark) samt i EMN:s observatörsländer Norge, Georgien, Moldavien, Ukraina, Montenegro, Armenien och Serbien.

Migrationsverket är den svenska kontaktpunkten.

Här kan du läsa mer om EMN på den europeiska webbplatsen och på den svenska webbplatsen.

 

 

lektion.se ”Ord om migration” – här förklaras de vanligaste begreppen lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.