Lektion : Svenska Naturtillgångar

(Färre än 5 omdömen)
Elisabet Bergsten
29 september
SO
Grundskola år 4-5
Arbetsuppgift

Beskrivning

Bygger på Internetsök och/eller delvis "Koll på Sverige", åk. 4. Inkluderar en läx - och uppfinnaruppgift. Beräknad tid: Tre lektionstillfällen men flexibel att utöka/minska. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.