Lektion : Identitet: Vem är du? Jag är ...

9 omdömen
Valentina Cedernil
23 september 2021
SFI, SVA, Svenska
Grundskola år 6-9
Samtal/diskussioner

Beskrivning

Hej,

Nu när mina kollegor och jag förbereder för likabehandlingstema funderade vi kring hur vi kan förmedla att vi alla är mer som människor än t.ex nationalitet, tro, läggning, kön osv. Kristina Svensson har lagt upp ett dokument här som heter Vem är jag? Med det som inspiration har jag gjort 10 sidor med bildstöd om identitet, intressen och drömmar. Dessa kan användas på språkcafé och samtalsövningar vid flera tillfällen. Några av sidorna funkar antagligen bäst på mer avancerad nivå men med hjälp av bildstöd, volontärer och eventuell översättning till modersmål så kan de funka på fler nivåer.

Allt gott,

Valentina 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.