Lektion : Jämförelseuppgift ryggradsdjuren

(Färre än 5 omdömen)
Anders Friberg
17 september 2021
Biologi
Grundskola år 4-6
Egen forskning

Beskrivning

Detta är en gruppuppgift där olika grupper får göra jämförelser mellan olika grupper av ryggradsdjuren. Jämförelserna ska presenteras i ett venndiagram. Innan eleverna får arbeta själva modulerar vi med ett gemensamt venndiagram på tavlan.

Jag har valt att använda begreppet "ryggradsdjur" eftersom det är det begrepp som används i vårt läromedel men jag rekommederar att även ta upp begreppet "ryggsträngsdjur" med eleverna. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.