Lektion : Planering och checklista till att skriva en artikel

(Färre än 5 omdömen)
Malin Möller
14 september
SVA, Svenska
Grundskola år 4-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Efter genomgång av en tidningsartikels olika delar är det dags att börja skriva en egen artikel. Planering och checklista för att enkelt kunna skriva en egen artikel med alla dess delar. Siffrorna efter varje underrubrik visar i vilken ordning uppgiften ska genomföras.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.