Lektion : Barn, inte fru – om barnäktenskap

7 juli 2021
Religion, Samhällskunskap, Svenska, Engelska
Grundskola år 4-9
skolmaterial

Beskrivning

lektion.se Barn, inte fru – om barnäktenskap lektionsbild

Barnäktenskap är en kränkning av barns rättigheter och en form av våld, som främst drabbar flickor.

Varje dag tvingas fler än 30 000 flickor gifta sig. Det leder till att många flickor isoleras, tvingas sluta skolan, riskerar att utsättas för sexuellt våld samt blir gravida och föder barn trots att de själva fortfarande är barn. Eftersom många gifta flickor inte får fortsätta i skolan har de lägre utbildningsnivå och får därmed svårare att ta sig ur fattigdom.

Plan International har tagit ett fram ett material med målsättningen att öka elevers kunskap om och förståelse för flickors utsatta situation i förhållande till barnäktenskap.

 

 

 

lektion.se Barn, inte fru – om barnäktenskap lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.