Lektion : Förstå hur djuren påverkar ekosystemet

1 juni
Biologi
Grundskola år 4-6
serie med arbetsuppgifter

Beskrivning

I UR:s serie Djur som förändrar världen får eleverna lär sig mer om tolv olika djur – från den lilla myran till den gigantiska valen. Vilken roll har djuren i näringskedjan och ekosystemet? Hur påverkar de och hur blir de i sin tur påverkade av klimatförändringar och växthuseffekten? Och vad får det för konsekvenser för framtiden?

 

Syftet med serien är att öka förståelsen för hur djur påverkar de ekosystem de lever i. Begrepp relaterat till ekologi, biologi, naturvetenskap och klimatförändringar förklaras. Eleverna får fördjupade kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt olika biologiska samband i naturen.

 

Det finns arbetsblad till alla avsnitt. Dessa innehåller diskussionsfrågor, begreppsförståelse och förslag på hur man kan arbeta vidare efter programmet.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.