Lektion : Frågeord - Fragewörter

(Färre än 5 omdömen)
Stephanie Blotzki
22 april
Tyska
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Träna på olika tyska frågeord. Lämpligt från åk 7. 20 meningar.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.