Lektion : Är det delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder

24 mars 2021
Samhällskunskap, Värdegrund, Ämnesövergripande
Grundskola år 4-9
Lektion, Grupparbete, reflektion, mentorstid, Sexualitet, samtycke och relationer

Beskrivning

Med det här materialet får eleverna möjlighet att reflektera och resonera kring hur man agerar ansvarsfullt på nätet och de utvecklar sina kunskaper om svensk lag och brott i samband med att man tar, har och delar nakenbilder. Eleverna får insikt om konsekvenserna av att dela och sprida bilder.

Utbildningsmaterialet består av en film med tillhörande pedagogiskt material, intervjufilm med brottsutredare på polisen och en informationsfolder till föräldrar/vårdnadshavare samt frågor och svar.

Utbildningsmaterialet är till för skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott.

Polisen har tillsammans med Polismuseet tagit fram utbildningsmaterialet i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Materialet bidrar till att öka medvetenheten om var gränsen går för vad som är brottsligt vad gäller att ta, ha och dela bilder på nätet. Vår förhoppning är att detta material ska bidra till att minska den skuld och skam som många av de utsatta känner och att fler ska be om hjälp och anmäla  brott till polisen.
 

Undervisningsfilm baserad på verkliga händelser och rättsfall


Polisens utredare Therese svarar på 11 frågor om unga på nätet 

 
 
 
lektion.se Är det delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.