Lektion : De stora rovdjuren

28 januari 2021
Biologi, NO, SO, Ämnesövergripande
Grundskola år 1-6
film, självständigt arbete, e-lektion

Beskrivning

I det här lektionsmaterialet får eleverna möta de svenska stora rovdjuren och lära sig om deras liv, samt får inblick i vilka olika aspekter som finns med att dela livsutrymme med dessa arter.

Beroende på elevernas ålder och förkunskap kan lektionen ha olika syften och inriktning. För yngre elever kan fokus ligga på t.ex att lära sig om djur i närområdet och djurs liv, medan fokus för äldre elever kan vara människans beroende av och påverkan på naturen. Att utveckla kunskaper om biologiska sammanhang eller att väcka nyfikenhet och intresse för naturen kan också vara ett syfte.

Steg 1. Titta på filmer

Börja med att titta på en eller flera av de fem filmerna om de stora rovdjuren – björn, varg, järv och lodjur samt människan & rovdjuren. Varje film är ca 4 minuter lång.

Genom dessa filmer får eleverna grundläggande kunskap om arterna - till exempel utseende, föda, utbredningsområde och farlighet. I filmen om människan och rovdjuren presenteras några av de aspekter som finns kring att dela livsområde med rovdjuren.

Här nedan hittar du filmerna

Steg 2. Interaktiva e-lektioner

Gör en eller flera interaktiva e-lektioner beroende på vilka filmer ni sett. E-lektionerna innehåller fakta och tillhörande frågor och uppgifter som eleverna ska lösa. E-lektionerna kan göras individuellt eller i helgrupp genom att visa e-lektionen på skärm i klassrummet. E-lektionerna är i första hand framtagna för elever i år 4-6 men fungerar också för yngre elever om de får stöd. E-lektionerna har uppläst tal.

Här nedan visas bilder som exempel från några av e-lektionerna:

Länk till samtliga e-lektioner Länk till samtliga e-lektioner

Steg 3. Inriktande övning

Beroende på vad du valt som lektionens huvudsyfte och inriktning kan den avslutande övningen variera. I övningsbasen på rovdjursskolan.se finns en stor mängd övningar att välja på. Länk till övningsbanken

 

Här nedan finns några förslag på fördjupande övningar:

Göra egna spår

Att smyga som ett lodjur 

Rätt påstående – rätt djur

Älgleken – hur djur i ekosystem påverkar varandra 

Oss djur emellan – om arter behov 

Värderingsövning – vem har företräde till naturen?  

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.