Lektion : Utbildning om sexualbrottslagstiftningen

25 januari 2021
Biologi, Samhällskunskap
Grundskola år 1-9
Webbutbildning, diskussionsfrågor

Beskrivning

Brottsoffermyndigheten har lanserat en webbaserad utbildning med tillhörande lärarhandledning om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning. Materialet kan användas av skolpersonal som ska undervisa om den nya lagstiftningen, om sexualbrott och om frivillighet.

Utbildningen består av sex kapitel. För varje kapitel finns en beskrivning av hur innehållet kan kopplas till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för skolformerna grundskolans årskurs sju till nio, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

  • Det första kapitlet presenterar lagstiftningen och öppnar upp för diskussion om sådant som kan vara känsligt och ovant att prata om.
  • I kapitlet Om lagen får eleverna lära sig mer om vad sexualbrottslagstiftningen innebär, lagens historia och vad den har för syfte.
  • I kapitlet Olika sexualbrott får eleverna veta mer om olika handlingar som kan vara brottsliga enligt lagstiftningen, bland annat om de nya brottstyperna oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.
  • I kapitlet Att kommunicera behandlas vikten av att lyssna, fråga och känna av när det handlar om sex. Eleverna kan diskutera hur det går att vara säker på vad andra vill.
  • I kapitlet Att berätta får eleverna kunskap om olika reaktioner på sexualbrott, hur det går till att göra en polisanmälan och hur de kan bemöta någon som blivit utsatt.
  • Det avslutande kapitlet ger eleverna grundläggande kunskap om det svenska rättssystemet, vilka aktörer som är inblandade och hur en rättegång går till. 

Övningar

Varje kapitel innehåller flera övningar och animerad film. Den som undervisar kan välja de övningar som passar den aktuella elevgruppen bäst. Övningarna bygger på att eleverna interagerar, diskuterar och reflekterar och på så sätt lär sig om sexualbrottslagstiftningen. Flera övningar går också att göra digitalt, till exempel i form av quiz, bildspel och ordmoln. 

Lärarstöd

Till övningarna finns ett lärarstöd som ger fördjupad kunskap om ämnet som avhandlas i den aktuella övningen. På utbildningens webbplats finns också information om hur läraren kan göra elevgruppen trygg inför undervisningen, om eventuell utsatthet bland eleverna, om normer och värderingar, och om annat som är bra att tänka på. Det finns också information om var det går att få stöd och hjälp.

Om uppdraget

Brottsoffermyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning med tillhörande lärarhandledning om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning, den så kallade samtyckeslagen. Utbildningen fungerar som ett stöd för skolpersonal när de undervisar om vad lagstiftningen innebär. 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.