Lektion : Engelska direktiv

15 omdömen
Linnea Andersson
25 januari 2021
Engelska, Engelska spec
Grundskola år F-3
Muntliga övningar

Beskrivning

Dela in eleverna i par. Elev 1 ger direktiv på engelska som elev 2 ska utföra.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.