Lektion : Debattera bestämda skolrelaterade ämnen

(Färre än 5 omdömen)
Emelie Gunnstedt
11 January
Samhällskunskap, Svenska
Grundskola år 4-6
Muntliga övningar

Beskrivning

Första svenskpasset

 1. Starta med att berätta att de kommande veckorna kommer handla om argumentation.

 2. Visa en kort video, detta är mitt förslag: video från en debatt. Cirka: 3.54-ca.09.00

 3. Tips och råd att ge till eleverna (taget från (Skolverket)
  - Uppmuntra: Många elever upplever talängslan vid en debatt. Uppmuntra eleverna att stödja och hjälpa varandra. Det är de som tillsammans skapar en god och givande debatt. Märker man att en kamrat inte får fram vad han eller hon vill säga hjälper både uppmuntrande blickar, nickar och följdfrågor.
  - Språk: Eleverna ska komma ihåg att de främst talar till publiken och att de därför bör använda ett språk som publiken förstår. Det är bra om eleverna kan variera mellan ett ämnesrelaterat språk och ett mer vardagsnära. I en debatt ska språket vara vårdat och respektfullt. Att titta upp och se de andra i ögonen när man talar är viktigt. Med både röst och kroppsspråk kan eleven väcka intresse och visa engagemang för ämnet.
  - Trovärdig argumentation: Det är viktigt att argumentationen är trovärdig. Om man vill övertyga människor måste man nå fram även till dem som inte har samma åsikt. Det gör man sällan om man använder alltför värdeladdade ord, för fram fakta som inte stämmer, gör personangrepp, generaliserar eller visar att man inte respekterar andra människors åsikter. Det är en bra idé att hela tiden tänka på hur någon av motsatt åsikt skulle uppfatta det man säger. Det är den personen man behöver övertyga.
  - Lyssna: Publikens roll som intresserade lyssnare behöver också uppmärksammas. Det kan vara svårt för eleverna att lyssna samtidigt som de vet att de själva senare ska uppträda. Det händer lätt att de sitter upptagna i egna förberedelser i stället för att lyssna på kamraternas debatt. Betona att alla förberedelser ska vara klara innan debatten och försök skapa en stämning av att det är här och nu det händer.

 4. Dela upp eleverna i grupper om 4+4 eller 3 och 3 - lotta grupperna!

 5. Tala om att de ska få pröva att debattera och argumentera i grupper om ett bestämt ämne.

 6. Dela ut argumentationsuppgiften.

 7. De har 15-20 min på sig att förbereda sig. Tala om när de ska vara tillbaka i rummet.

 8. Optimalt är om de som ska debattera mot varandra inte sitter och planerar i samma rum utan flyttas utanför klassrummet.

 9. Genomför argumentationen - max 10 min per debatt. Du som lärare är moderator

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.