Lektion : Rätta texten

27 omdömen
7 januari 2021
21 september 2023
Svenska
Grundskola år 6-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Texten innehåller 50 vanliga språkfel som eleven ska rätta. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.