Lektion : Rätta texten

27 omdömen
7 januari 2021
12 januari 2021
Svenska
Grundskola år 6-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Texten innehåller 50 vanliga språkfel som eleven ska rätta. För de elever som har datorer kan facit fås genom att klippa in texten på sidan svenska.gryx.se där alla kvarvarande felen markeras med rött. Målet blir alltså för eleven att få bort alla röda markeringar då de försvinner när man rättat. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.