Lektion : Självreflektion kring mina studier

(Färre än 5 omdömen)
Nina Linnarsson
11 december 2020
SVA
Gymnasiet
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Sfi-elever som studerar på distans kan behöva göra en reflektion kring sina studier.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.