Lektion : Strömbrytare och glob från normcentral

(Färre än 5 omdömen)
Richard
16 november 2020
16 november 2020
El
Gymnasiet
Inlämningsuppgift

Beskrivning

Lägg in bilden i Google Teckningar där eleverna har tillgång till ritverktyg och dela som en uppgift på Google Classroom. Be dem koppla rätt och använda rätt färger. Man kan först be dem rita med FQ och de färger som finns, nästa gång kan de få rita med installationskabel och med de färger som finns tillgängliga i kablarna.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.