Lektion : Källkritik

13 november 2020
Historia, Samhällskunskap
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

KÄLLKRITIK, HISTORIEBRUK & RASISM

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism.

Materialet riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet.

 

Elevsidor: Källkritik 

Elevuppgifter om källkritik utifrån fem historiska händelser. Vad kan källorna berätta om händelsen? Vilka tankar väcker händelsen hos eleverna?


Elevsidor: Källkritik

 

Elevsidor historiebruk

Elevuppgifter om historiebruk utifrån fem historiska händelser. Hur har andra använt händelsen? Hur använder eleverna själva sin historia?

Elevsidor: Historiebruk

 

Fakta & fördjupning

Mer information om rasism kopplat till de olika historiska händelserna.

Fakta och fördjupning

 

Om klassrumsmaterialet

Så här kan du som lärare använda materialet i din klass. (Öppnas i nytt fönster)

Om klassrumsmaterialet

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.