Lektion : Befolkning i världen

(Färre än 5 omdömen)
Katarina Jakobsson
28 oktober 2020
Geografi, Historia, Samhällskunskap
Grundskola år 7-9
Inlämningsuppgift

Beskrivning

Uppgiften är en examination efter avsnittet om befolkning i världen. Området vi hade arbetat med före var ekonomi i Sverige och världen, där vi redan hade gått igenom alla dessa begrepp och modeller. Det vi förberett oss med är begrepp, den demografiska transitionen, befolkningspyramider (I Sverige från förr till nu och andra länder) och svenskarnas utvandring till Amerika under 1800-talet. Vi har sett filmerna: Fatta EU - handel, Fattiga och rika länder - om välstånd och fattigdom i världen, De fattiga kvinnornas bank och Perspektiv på världen - ekonomi, global ekonomi. Under skrivningen av uppgiften har eleverna fått ha handskrivna anteckningar med sig från undervisningen och filmerna.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.