Lektion : Barn som föder barn - #childmothers

25 september 2020
Geografi, Religion, Samhällskunskap
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Plan International har tagit fram ett material med målsättningen att öka elevers kunskap om mänskliga rättigheter och jämställdhet globalt och i Sverige. Materialet består av tio övningar som tar upp frågor som är relevanta för unga i Sverige i dag samt vad eleverna kan göra för att förändra.

Varje år föder minst 2 miljoner flickor barn innan de fyllt 15 år. Det har en enorm inverkan på deras hälsa och möjligheter till utbildning.
Det är flickor under 15 år som löper störst risk att dö under graviditeten och vid förlossningen. Varje år dör uppskattningsvis 70 000 flickor i åldern 10-19 år på grund av komplikationer i samband med graviditet och förlossning.

I materialet får vi bland annat lära känna Mulenga, Nargis och Janet, och förstå vad det innebär att tvingas bli förälder för tidigt i livet. De kommer från olika länder och kulturer men de är alla barn som är ansvariga för egna barn.

Flickor tillhör de mest diskriminerade grupperna i världen. Bristande jämställdhet, diskriminering och ekonomisk fattigdom hindrar deras rätt till att leva ett bra liv. Det påverkar deras möjligheter att gå i skolan, att utvecklas, ha en bra hälsa och att få växa upp i trygghet och kunna fatta beslut om sina egna liv. Istället gifts de bort och blir gravid medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och är en nyckelfråga för hållbar global utveckling.     

 

lektion.se Barn som föder barn - #childmothers lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.