Lektion : Nu får det vara nog! Om jämställdhet och våld.

Plan Sverige
24 september 2020
Samhällskunskap, SO
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift, Övning & Fördjupning

Beskrivning

Jämställdhet är en nyckelfråga för flickors rättigheter och global utveckling. 

Plan International har tagit fram ett material med målsättningen att öka elevers kunskap och medvetenhet om flickors utsatta situation globalt kopplat till jämställdhet och våld.


I fem övningar får eleverna, med utgångspunkt i Globala målen för hållbar utveckling, undersöka och diskutera normer och värderingar som l ligger till grund för mäns våld mot flickor och kvinnor, och vad eleverna kan göra för att förändra.

Minst 1 av 3 flickor kommer att uppleva våld under sin livstid och uppskattningsvis 1 av 10 har utsatts för sexuellt våld. Mäns våld mot flickor och kvinnor har sina rötter i den ojämställdhet som råd

er mellan könen. Våldet kan ske i hemmet, i skolan, i det offentliga rummet, under kriser och på internet. Det kan handla om mobbning, våld, övergrepp, barnäktenskap och könsstympning.

Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön. Därför måste arbetet med jämställdhet börja tidigt.
Jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. För att åstadkomma förändring behöver attityder förändras på flera nivåer. I hemmen, i skolorna och i samhället.

 

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.