Lektion : Kinesiska muren

(Färre än 5 omdömen)
Stefan Arvidsson
17 september 2020
Idrott & Hälsa
Grundskola år 2-6
Idrott

Beskrivning

En lek där både explosivitet, samarbete och reaktionsförmågan tränas. Att ta sig genom muren och tillbaka utan att bli tagen av "vakterna" på muren.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.