Lektion : Uppstartsövning: Främlingar är vänner som du ännu inte känner

7 omdömen
Ulrika Hansén
24 augusti 2020
Svenska, Värdegrund
Grundskola år 3-9
Ordspråk som verktyg i svenska

Beskrivning

Ett ordspråk som kan underlätta vid terminstart, i en ny grupp samt fungera som brobyggare mellan elever. Fungerar från år 3 och uppåt, tolkningarna och nivån anpassas naturligt efter ålder och mognad. Alla kan delta då varje enskild tolkning görs utifrån där man själv är i mognad, utifrån de livserfarenheter och tankar man själv har. Arbetsgången tränar flera steg (samt den demokratiska processen, alla får komma till tals på lika villkor). Ytterligare vinst: Att lära känna varandra för mer än det som syns utanpå. Den vars tankar man känner ser man på med nya ögon, varmare ögon... 

  1. Det egna tänkandet. Skriva ner och illustrera sin tolkning. 
  2. Redovisa sin tolkning, öva tal - muntligt framförande.
  3. Lyssna aktivt på övriga (och bli berikad med olika tankar och synsätt).
  4. Samtal och diskussion.
  5. Reflektion, synliggöra nyvunna insikter man delgivits. 
lektion.se Uppstartsövning: Främlingar är vänner som du ännu inte känner lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.