Lektion : Jordens och livets utveckling

10 augusti 2020
Biologi, NO
Grundskola år 1-9
Film (7 minuter) och arbetsmaterial

Beskrivning

Följ med på minivisning, utan att komma till museet! Museipedagog Louise visar utställningen Fossil och evolution, om jordens och livets utveckling. Använd tidslinjen som hör till filmen för att få en känsla för tidsperspektivet.

Detta tas upp i filmen:
• Jorden bildas och livet uppstår.
• Livet under ytan blomstrar och livet flyttar upp på land.
• De tidiga djuren på land.
• Dinosaurier, fåglar och däggdjur utvecklas.
• Dinosauriernas utdöende och fortsättningen.

Titta gärna också på de tre filmerna här nedanför om varför det kunde uppstå liv på jorden, livets tidiga utveckling och hur fossil bildas. I lektionen Gör ett virtuellt museibesök kan ni själva utforska utställningen Fossil och evolution.

Nedladdningsbara dokument
• Tidslinje

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.