Lektion : Hur tänker en robot?

(Färre än 5 omdömen)
Cecilia Ekman
13 juli 2020
Räkna
Förskola / Fritid
Powerpoint

Beskrivning

•Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 

•Skolan ska bidra till attelevernautvecklarförståelseförhurdigitaliseringenpåverkarindividenochsamhälletsutveckling. Alla elever ska ge smöjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.