Lektion : Utrikeskorrespondenter

(Färre än 5 omdömen)
29 juni 2020
Engelska, Franska, Spanska
Grundskola år 9-9
Temaarbete

Beskrivning

Den här uppgiften handlar om att eleven ska göra en film på ca 5 minuter. Eleven tar på sig rollen som utrikeskorrespondent och gör ett reportage från en f.d. koloni där språket finns kvar än idag samt gör en förutsägelse. Det kräver bakgrundsinformation och tränar flera verbtempus och bidrar även till kunskap om historia.

Materialet har fokus på franska, men övriga moderna språk fungerar utmärkt efter lite anpassning.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.