Lektion : Familjen Swenström åker på campingsemester

(Färre än 5 omdömen)
Malin Svensson
9 juni 2020
8 april
Idrott & Hälsa
Grundskola år F-6
idrottslek

Beskrivning

En lek som passar hela spannet från F-6. 

Gruppen sitter på två led mitt emot varandra och får varsin roll. Läraren/pedagogen läser sagan och när eleverna hör sin roll ska de springa ett varv runt det egna laget. 

Mycket nöje!

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.