Lektion : Frågesportsmall i Powerpoint

(Färre än 5 omdömen)
Andreas Danielsson
7 June 2020
Ämnesövergripande
Grundskola år 1-5
Frågesportsmall

Beskrivning

Har skapat en powerpointmall som går att använda ifall ni vill ha en enklare quiz i klassrummet.

Powerpointmallen består av ett par olika sidor (mallar), som sedan går att redigera av er med frågeställningar och svar. Ni kan enkelt flytta runt korrekt/ej korrekt svar i mallen för att anpassa den. Kopiera de sidor som innehåller de mallar ni vill använda i just ert quiz.

I presentationsläget av frågesporten kan ni trycka på olika svarsalternativ, och om alternativet är korrekt så blir det en grön ruta, och annars en röd. När ni svarat på frågan kan ni trycka på PIL HÖGER eller PIL VÄNSTER på tangentbordet för att byta frågeställning.

Mallen innehåller:
Enklare frågeställning med två svarsalternativ. Ett korrekt.
Enklare frågeställning med fyra svarsalternativ. Ett korrekt.
Frågeställning med fyra svarsalternativ, mer plats förtext. Ett korrekt.
Frågeställning med fyra svarsalternativ, mer plats förtext. Två korrekt.
Frågeställning med bild och fyra svarsalternativ, ett korrekt.
Frågeställning med bild och fyra svarsalternativ, detaljerad text ett korrekt.
Frågeställning med bilder och fyra svarsalternativ, samt tre ledtrådar som man kan klicka fram.

Hoppas ni kan ha nytta av den här!

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.