Lektion : Kemikaliemart skola

27 april 2020
Biologi, Geografi
Grundskola år 7-9
Uppgifter,diskussion

Beskrivning

Kemikaliesmart skola

Vad är egentligen en kemikaliesmart skola och hur kan frågor om kemikalier komma in i undervisningen? Här har vi samlat tips, lektionsupplägg och aktiviteter som inspiration för pedagoger i grundskolan och på gymnasiet.  

Här kan du gå in i olika rum och få kemikaliesmarta tips till skolan. 

Beställ alla lektionsupplägg i ett samlat dokument

l våra 13 nya lektionsupplägg som alla knyter an till kemikalier. Det finns något för alla - från förskoleklass till gymnasiet. Du kan antingen beställa alla lektionsupplägg i ett samlat dokument eller ladda ner dem separat.

Jag vill ha materialet med 13 nya lektionsupplägg till min e-post »

Ladda ner separata lektionsupplägg åk 7-9

Kemikalier nu och då (åk 7–9 och gymnasiet) »
Vad innehåller deodoranten? (åk 7–9 och gymnasiet) »
Lagar och regler för kemikalier (gymnasiet) »

Affisch med övningar (7-9 och gymnasiet)

Affisch om kemikalier i vardagen »
Övningar till affischen »
Samlade lektionsupplägg till gymnasiet (4 st) »

Kolla in våra filmer om sopsortering och slajm

 

 

Materialet har tagits fram i samarbete med Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Den har en särskild inriktning på att skydda barn och ungdomar bättre från att utsättas för farliga kemikalier i vardagen. Barn och unga är extra känsliga för risker förknippade med kemikalier och arbetet ska därför bland annat fokusera på att skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas ska vara fria från gifter. Dagens barn och ungdomar är också konsumenter. Det är därför viktigt att öka kunskapen hos skolelever om kemikalier i samhället och om hållbar konsumtion. Eleverna kan dessutom inspirera sina föräldrar om de lär sig att göra mer kemikaliesmarta val. Läs mer: www.kemikalieinspektionen.se

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.