Lektion : Kemikaliesmart skola

7 oktober 2022
Biologi, Geografi
Grundskola år 7-9
Uppgifter,diskussion

Beskrivning

Vad är egentligen en kemikaliesmart skola och hur kan frågor om kemikalier komma in i undervisningen? Här har vi samlat tips, lektionsupplägg och aktiviteter som inspiration för pedagoger i grundskolan och på gymnasiet.  
 

Förmågor

Biologi

  • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Kemi

  • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Centralt innehåll

Biologi

  • Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering
  • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Kemi

  • Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering
  • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Centrala ord och begrepp

kemikalier, återvinna, ekologisk, bekämpningsmedel, hållbar utveckling

Material

Häfte med lektionsupplägg

Kemikaliesmarta tips! Mycket av det vi använder dagligen innehåller och släpper ifrån sig kemikalier.
Många av dessa kemikalier har människan stor nytta av, men en del orsakar skada på människor och miljö.
Det är ofta svårt att veta exakt hur stora risker som finns, men varför inte använda sig av försiktighetsprincipen när det går?
Här hittar ni några kemikaliesmarta tips till skolor och fritidshem.

Länktips: www.skräplabbet.se/skräpipedia

Vill ni vara extra noga kan ni också kika på tipsen till förskolan.

Materialet har tagits fram i samarbete med Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Den har en särskild inriktning på att skydda barn och ungdomar bättre från att utsättas för farliga kemikalier i vardagen. Barn och unga är extra känsliga för risker förknippade med kemikalier och arbetet ska därför bland annat fokusera på att skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas ska vara fria från gifter. Dagens barn och ungdomar är också konsumenter. Det är därför viktigt att öka kunskapen hos skolelever om kemikalier i samhället och om hållbar konsumtion. Eleverna kan dessutom inspirera sina föräldrar om de lär sig att göra mer kemikaliesmarta val. Läs mer: www.kemikalieinspektionen.se

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.