Lektion : Allemansrätten

(Färre än 5 omdömen)
Martina Andersson
20 april 2020
Idrott & Hälsa
Grundskola år 2-5
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Naturvårdverkets film om allemansrätten och påståenden där eleverna ska välja om de är sanna eller falska. Avslutande diskussion kring varför vi har allemansrätten och varför det är viktigt. Allt ligger i en powerpoint för att bli smidigt att använda. 

För distansundervisning: Eleverna tittar på filmen och skriver ner svaren. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.