Lektion : Samarbete lära känna varandra

(Färre än 5 omdömen)
Vivi Båvner
2 April 2020
Svenska, SVA
Gymnasiet
Grupparbete

Beskrivning

Dela in i mindre gupper. Syftet är att de lär känna varandra.

 

Den sista övningen är "se separat instruktion"

Vi hade instruktionen: Skapa ett gemensamt konstverk med tillhandahållet material. Det ska innehålla allas händer, på valfritt sätt. Klipp och klistra, rita av eller gör handavtryck.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.