Lektion : Näverslöjd på distans

(Färre än 5 omdömen)
Peter Jansson
30 mars 2020
Slöjd textil, Slöjd trä/metall
Grundskola år 4-6
Inlämningsuppgift

Beskrivning

I händelse av skolstängning eller elever med långvarig frånvaro har vi fått i uppdrag att ordna med material som eleverna kan jobba med hemma.

Näverslöjd kräver ofta inte så avancerade verktyg och det går ofta bra att byta ut nävret mot kartong eller tetrapak. Eleverna kan med lite kreativitet lösa uppgiften hemmavid med verktyg och material som finns i de flesta hem.

Utvärderingar utifrån vilken årskurs eleven går i fylls i efteråt och lämnas in när de kommer tillbaka till skolan. 

Relaterat material

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.