Lektion : Centrala innehållet fritidshem

(Färre än 5 omdömen)
Alexander Karlstorp
9 mars 2020
Ämnesövergripande
Förskola / Fritid
Planering

Beskrivning

Matris med det centrala innehållet för fritidshem, från kapitel 4 i LGR11.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.