Lektion : Trafiken i skolan åk F-1

NTF
28 februari 2023
8 mars 2023
Samhällskunskap, Svenska
Grundskola år F-1
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Många lärare vill arbeta med trafik och trafiksäkerhet integrerat i olika ämnen. Men tiden räcker ofta inte till för att ta fram egna lektionsförslag. Som stöd tar NTF därför fram lektionsförslag gratis att använda av alla. Nedan hittar du tjugo olika förslag att ladda ner. Några fungerar som enkla lektioner och andra som längre temaundervisning, vissa med tillhörande bildspel och talmanus.
Utöver NTF:s lektionsförslag finns även inskickat material från lärare kring mörker och trafik.

Samtliga lektionsförslag utgår ifrån Läroplan och kursplaner för grundskolan. Utgångspunkten är att vid minst 1-3 tillfällen per läsår lyfta trafik och trafiksäkerhet med eleverna. Syftet är att öka elevernas kunskap om trafikregler och få dem att reflektera över hur trafiksystemet fungerar idag och i framtiden, samt hur de vill och kan bidra till en utveckling som leder till ett hållbart samhälle.

Använd förslagen precis som de är, eller som underlag till en helt egen variant. Har du synpunkter på våra lektionsförslag eller vill skicka in ett eget, kontakta Trafiken i skolan.
E-post

 

Material till Årskurs 1 

Skolans utemiljö

Att orientera sig i närmiljön

Synbarhet och reflexer

 

 

lektion.se Trafiken i skolan åk F-1 lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.