Lektion : Lärarhandledning – Sätt Majblomman på schemat

Majblomman
11 februari 2020
Samhällskunskap, SO, Svenska
Grundskola år 4-6
övningar

Beskrivning

 

Sätt Majblomman på schemat

Lektionsplanen kopplar ihop Majblommans insamling med undervisningen. Lektion 1 och lektion 2 skapar en grund för att delta och får barnen att börja tänka kring barnfattigdom och barns rättigheter. 

Elevmaterialet består av färdiga instruktioner till eleverna. Övningarna hjälper eleverna att förstå och reflektera kring ekonomisk utsatthet och Majblommans arbete för barns rättigheter.

I slutet av varje del presenteras kopplingen till kursplaner och centralt innehåll i ämnen för årskurs 4–6.

Att prata om och jämföra olika familjers ekonomiska situation är ett känsligt ämne, inte minst för barn. När man pratar om ekonomisk utsatthet med barn i skolan är det viktigt att förklara:

  • att pengarna inte räcker till är naturligt och kan hända alla familjer någon gång.

  • att pengarna inte räcker till är inte ett permanent tillstånd. Det beror ofta på tillfälliga omständigheter, som arbetslöshet eller sjukdom.

  • att problem med familjeekonomin kan uppstå när kommunen inte följer till exempel barn konventionen eller skollagen.

    Många barn är känsliga för skillnader i status och ekonomi, och jämför semestervanor, kläder och fritidsaktiviteter. När du som pedagog arbetar med materialet från Majblomman är det viktigt att undvika situationer där några barn riskerar att pekas ut. Att samtidigt prata om problemet med ekonomisk utsatthet på en samhällsnivå kan vara en utmaning! Det är viktigt att tänka en extra gång kring hur man använder ordet barnfattigdom. Det är viktigt att förklara begreppet och att barnfattigdom finns för att man ska kunna förstå vad det handlar om och att det faktiskt finns i Sverige. Tänk på hur begreppet kan tas emot i klassen och vad som kan bli känsligt.

    Oavsett ekonomisk situation har alla barn rättigheter. Det är Majblommans utgångspunkt i alla sammanhang. Genom kunskap kan både barn och vuxna se om samhället brister i skenet av barn- konventionen. Den ger alla barn rätt till en meningsfull fritid, vilket också är Majblommans fokus under 2020.

    Majblomman arbetar aktivt mot marginalisering och utanförskap för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Barnkonventionen är grunden för allt Majblommans arbete.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.