Lektion : Om polisen för svenska som andraspråk

30 januari 2020
Människans språk, Svenska
Gymnasiet
Arbetsuppgift

Beskrivning

Det här är ett material om polisen för svenska som andraspråk. Det innehåller information om rättigheter och skyligheter, lagar och regler och vad polisen gör och när du ska kontakta polisen i Sverige. Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan.Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen när man är ny i Sverige.

Materialet innehåller fyra delar:

-          Grundläggande rättigheter och skyldigheter

-          Polisens arbete och roll i samhället

-          Lagar och regler i Sverige

-          Filmer

 

I de olika kunskapshöjande avsnitten finns diskussionsfrågor, ordlistor och övningar. 

Läs mer här

 

 

 

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.