Lektion : ATT HITTA I OKÄND TERRÄNG - 100 STEG

(Färre än 5 omdömen)
Jonas Tackerudh
12 september 2019
Geografi, Idrott & Hälsa
Grundskola år 6-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

100 STEG

Material: kartor för närområdet där undervisning sker, gärna en karta/elev. Kompass om man vill!

Uppgift: 2 och 2 ska ni jogga 100 steg inom det område som kartan täcker. Den som har kortast steglängd räknar! När ni kommit till 100 steg, stanna och peka på kartan på den plats där ni befinner er. 

Studera platsen där ni står. Svara på några grundläggande frågor: 

1) Åt vilket håll ligger norr? Se till att försöka passa kartan mellan de platser där ni stannar till, dvs att kartans utseende och riktningar stämmer med verkligheten. 

Bonus: Man kan turas om att rotera fem varv på platsen och blunda, för att därefter passa kartan.

2) Vilka färger visar kartan där ni står, och vad betyder det? Finns det platser ni inte får besöka av någon orsak? Tänk på allemansrätten och säkerheten. 

3) Finns det någon symbol utmärkt på kartan som ni kan se i verkligheten?

4) Ta hundra nya steg tillsammans!

lektion.se ATT HITTA I OKÄND TERRÄNG - 100 STEG lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.