Lektion : Utforska matematik med babblaren Bibbi

(Färre än 5 omdömen)
Rebecca Nilsson
3 juni 2019
TEMA, MATEMATIK, SKAPANDE, ÖVRIGT
Förskola / Fritid
Ämnesövergripande

Beskrivning

I denna lärresurs möter vi matematikern Bibbi som tar med oss på ett äventyr i matematikens fotspår. Barnen kommer introduceras för tallinjen 1-10, de matematiska begreppen antal och längd samt följa med på ett äventyr i rymden som utmanar barnen i att se likheter och skillnader samt utforska begreppet lägesbeskrivningar. Allt på ett öppet, positivt och utmanade sätt!

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.