Lektion : Gömma nyckel - rumsuppfattning

(Färre än 5 omdömen)
Sofie Söder
22 maj 2019
Lekar
Förskola / Fritid
Powerpoint

Beskrivning

Aktiviteten som man kommer att genomföra heter “gömma nyckel” där vårt fokus är olika lägespositioner inom rummet, genom dessa positioner är vårt syfte att kunna stötta och utveckla barnens förståelse för rumsuppfattning inom matematik. 

Det går att ändra på de olika ledtrådarna, men att man avänder de olika lägespostitionerna. Just denna exempel är att gömma nyckeln i en frys. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.