Lektion : Vad ska jag göra? Verb, exempelvis imperativ

5 omdömen
Maria Fredriksson
10 maj 2019
SVA, SFI
Grundskola år 4-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Tala om för mig vad jag ska göra

Eleverna ställs in för fyra olika situationer som de ska lösa. 

1. ett stökigt sovrum - ett städat sovurm

2. ett stökigt kontor - ett städat kontor

3. ett stökigt kök - ett städat kök

4. en korg med smutstvätt - en välordnad garderob

Eleverna kan arbeta med ordkunskap och verbformer. De kan både jobba med tal och skrift. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.