Lektion : Träna tallinjen 1-10

5 omdömen
Mariah Harnesk
30 april 2019
Matematik, Matematik spec.
Grundskola år F-2
Arbetsuppgift

Beskrivning

Enklare färdighetsträning, tallinjen 1-10

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.