Lektion : Ett Brev från Barsha – upplevelsebaserat lärande i 360 grader.

4 mars 2019
15 november 2023
Geografi, Religion, Samhällskunskap
Grundskola år 4-9
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Ett Brev från Barsha – upplevelsebaserat lärande i 360 grader.

I filmen “Ett brev från Barsha” får vi möta en 14-årig flicka som lever i ett mycket utsatt område i Bangladesh huvudstad Dhaka. I ett unikt och personligt brev filmat i 360 grader berättar hon för dina elever om hur det är att vara barn i ett av världens mest katastrofdrabbade länder. Filmen skapar engagemang kring barns rättigheter, miljöfrågor och de globala målen för hållbar utveckling. Eleverna får en unik inblick i Barshas liv – utan att behöva lämna klassrummet.

Genom filmen och pedagogiska övningar vill Plan International synliggöra barns, och i synnerhet flickors, utsatthet vid katastrofer – och visa barns viktiga roll i det katastrofförebyggande arbetet.

 

 

Om filmen:

”Det är inte säkert att växa upp här”, förklarar Barsha. ”Vi som lever här måste lära oss att klara av olika katastrofer – som bränder, jordbävningar och översvämningar. Och det är alltid vi barn och unga som drabbas hårdast."./ Filmen är inspelad i 360 grader vilket ger eleverna möjligheten att under 4 minuter höra Barshas historia och samtidigt se sig omkring i hennes miljö/omgivning. Ni kan titta på filmen på datorn, mobilen eller surfplattan (– och använda pekskärmen eller datormusen för att titta runt).

 

Se filmen här

I lärarhandledningen:

Lärarhandledning till filmen finns att ladda ner här. I lärarhandledningen ges exempel på pedagogiska övningar som kan göras under eller efter filmen. Övningarna är speciellt utformade för att passa undervisningen i högstadiet och gymnasiet. Till exempel får eleverna reflektera kring likheter och skillnader mellan sina egna liv och Barshas, undersöka vad olika företag skriver om sitt arbete med miljö och klimat och presentera för sina klasskamrater hur de kan agera klimatsmart för att förhindra att naturkatastrofer ökar i antal och styrka.

 

 

lektion.se Ett Brev från Barsha – upplevelsebaserat lärande i 360 grader. lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.