Lektion : Ett Brev från Barsha – upplevelsebaserat lärande i 360 grader.

4 mars 2019
Geografi, Religion
Gymnasiet
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Ett Brev från Barsha – upplevelsebaserat lärande i 360 grader.

I filmen “Ett brev från Barsha” får vi möta en 14-årig flicka som lever i ett mycket utsatt område i Bangladesh huvudstad Dhaka. I ett unikt och personligt brev i 360 grader berättar hon för dina elever om hur det är att vara barn i ett av världens mest katastrofdrabbade länder.    Filmen skapar engagemang kring barns rättigheter, miljöfrågor och de globala målen för hållbar utveckling. Eleverna får en unik inblick i Barshas liv – utan att ens behöva lämna klassrummet.

Genom filmen och pedagogiska övningar direkt från verkligheten vill Plan International synliggöra barns, och i synnerhet flickors, utsatthet vid katastrofer - och visa på barns viktiga roll i det katastrofförebyggande arbetet.

 

 

Om filmen:

”Det är inte säkert att växa upp här”, förklarar Barsha. ”Vi som lever här måste lära oss att klara av olika katastrofer – som bränder, jordbävningar och översvämningar. Och det är alltid vi barn och unga som drabbas hårdast." Barshas brev är en film i 360-grader, där eleverna kan titta runt i bilden med hjälp av musen eller fingret. Filmen är cirka fyra minuter lång och kan ses via dator, mobil eller surfplatta.

 

I lärarhandledningen:

Lärarhandledning till filmen finns att ladda ner här. I lärarhandledningen ges exempel på pedagogiska övningar som kan göras under eller efter filmen. Övningarna är speciellt utformade för att passa undervisningen i högstadiet och gymnasiet. Till exempel får eleverna reflektera kring likheter och skillnader mellan sina egna liv och Barshas verklighet, undersöka vad olika företag skriver om sitt arbete med miljö och klimat och presentera för sina klasskamrater hur de kan agera klimatsmart för att förhindra att naturkatastrofer ökar i antal och styrka.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.