Lektion : Matteprogrammering för åk3 med Blue-bot

(Färre än 5 omdömen)
Markus Björkbom
14 februari 2019
21 februari 2019
Matematik, Teknik
Grundskola år 3-3
Matematik

Beskrivning

Material som behövs: Blue-bot

 

Bifogar i materialet bilder som kan användas för att göra en miljö anpassad till övningarna. 

 

Norr på den bifogade bilden är riktningen mot skolan.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.