Lektion : Mall till en argumenterande text

5 omdömen
Helena Tevérus
18 January 2019
SO, Svenska, SVA
Grundskola år 2-6
Elevhjälp

Beskrivning

En struktur för eleverna när de skriver en argumenterande text. Detta är gjort i widgitonline.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.